Anklanda – Flygfält på Muskö

 

Karta Anklanda - Flygfält på Muskö

Allmänt:
PPR: +46 737690000
Radio: 123,45 MHz Anklanda radio
Position: Muskö N590020 E0180653
Höjd: 40 ft ams
Fält: gräs 360*30 m
Fältriktning: 16/34
Trafikvarv: 700 ft, högervarv 16
In/utpassering: Via Häringe slott N590220 E0180044
Flygfältet ligger inom restriktionsområde R122 Muskö

Hinder:
Master vid Ludvigsberg öster om fältet
Väg före tröskel 34
Träd före tröskel 16
Turbulens kring bergen runt fältet

Övrigt:
Blå-gul-röd markering vid halva banlängden
Vindstrut vid sidan av tröskel 34
Hangar vid norra änden av fältet
Flyg ej över vägtrafik vid landning 34 (gå om)
Flyg ej över markerat område kring Muskö Örlogsbas
Läs NOTAM samt AIP SUP inför besök

 
Aeromar AB - Underhållstjänster för flygmotorer och ultralätt flyg.

Björn Lindqvist
E-post: bjorn@aeromar.se
Tel: 073-7690000

Adress:
Aeromar AB
Altorpsvägen 30
148 95 Muskö