Propellerbalansering

Aeromar AB genomför statisk och dynamisk balansering av propellrar. 

Propellerbalansering Dynavibe GX3

Aeromar AB genomför statisk och dynamisk balansering av propellrar.

För dynamisk balansering nyttjas Dynavibe GX3 som är en av de bästa utrustningarna på marknaden.

Dynavibe GX3 har även funktioner för vibrations- och spektralanalys som kan nyttjas vid felsökning och mer ingående analys av vibrationer.

Läs mer om Dynavibe GX3 här

Varför är det bra med dynamisk balansering?

  • Mindre slitage på motor, propeller, avionik och airframe.
  • Lägre bränsleförbrukning
  • Bättre komfort

Räcker det inte med statisk balansering?

Det är alltid toleranser på propeller, spinner, spacer och axelnav vilket innebär att det ändå blir en viss obalans trots statisk balansering.

Hur lång tid tar balanseringen?

Det kan skilja lite men oftast tar hela arbetet kring en timme.

Märker jag någon skillnad när jag flyger efter balanseringen?

Det beror naturligtvis hur mycket obalans det var innan balanseringen men vanligtvis märks det tydligt att maskinen går mjukare och behagligare.

Min maskin saknar både spinner och spinnerplatta. Går det att göra balansering ändå?

Ja, det går.

Måste jag göra om balanseringen om propellern demonteras?

Normalt behövs det inte. Viktigt att märka position på propeller, spinnerplatta, spinner samt eventuell spacer så att allt hamnar på samma position igen efter återmontering.

Hur går det till?

Det är ganska enkelt.

Service och reparation av flygmotorer i Rotax 900-serie

Aeromar AB erbjuder unerhållstjänster för flygmotorer och ultralätt flyg.

Nya motorer

Vi levererar nya motorer i Rotax 900-serie och erbjuder även hjälp med installation och driftsättning efter önskemål.

Nordic Aviation - Reservdelar Rotax-flygmotorer

Reservdelar Rotax-flygmotorer

För reservdelar till Rotax flygmotorer rekommenderar vi Nordic Aviation som kan erbjuda nästan allt inom allmänflyg.

 
Aeromar AB - Underhållstjänster för flygmotorer och ultralätt flyg.

Björn Lindqvist
E-post: bjorn@aeromar.se
Tel: 073-7690000

Adress:
Aeromar AB
Altorpsvägen 30
148 95 Muskö